• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

موقعیت روی نقشه

نمایش بر روی نقشه برای این ملک غیر فعال است

ملک های مشابه

 • کد ملک : 2325
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۲۰۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2283
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۲۱۰ متری در نیایش

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۲۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2246
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۸۰ متری در میدان آزادی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1718
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۲۲۰ متری در نیایش

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۲۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1716
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۸۸ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۸۸ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1692
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۰۰ متری در چوگیاه

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1515
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۸۸ متری در میدان علم

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۸۸ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس فروش

  کارشناس فروش " اکبری "

 • کد ملک : 1260
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۹۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۹۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1209
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۲۰۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1117
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۸۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1098
  رهن و اجاره
  رهن : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۸۵ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۸۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1097
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۹۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۹۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1079
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۰۰ متری در تپه تلویزیون

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1073
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۸۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1068
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۰۰ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1055
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۲۲۰ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۲۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1026
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۸۵ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۸۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1015
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۸۰ متری در ابریشمی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 383
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۸۰ متری در چهل مقام

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 354
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۱۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۲۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 321
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۰۰ متری در عفیف آباد

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 260
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۲۱۰ متری در میدان علم

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۲۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 208
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۹۵ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۹۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 182
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۰۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 181
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۸۶ متری در چمران

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۸۶ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 178
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۲۰ متری در عفیف آباد

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۲۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 101
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۱۰ متری در ابیوردی 1

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۲۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 99
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۱۰ متری در معالی آباد

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۲۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 96
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۰۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 95
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۱۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۲۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 93
  رهن و اجاره
  رهن : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۲۰۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 62
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۱۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۲۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 50
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۲۰۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 46
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۲۰۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 30
  رهن و اجاره
  رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۲۰۰ متری در نیایش

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز