• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

موقعیت روی نقشه

نمایش بر روی نقشه برای این ملک غیر فعال است

ملک های مشابه

 • کد ملک : 4492
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  محمد ارقمی

  محمد ارقمی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4487
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۰۵ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۰۵ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4486
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4485
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4482
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری در سمیه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4481
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۵ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4474
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در ستاد

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یازده ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4471
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4468
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4456
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۵ متری در فردوسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4447
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4428
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۵ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 3404
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 3387
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۵ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 3378
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 2087
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1807
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۷ متری در ادبیات

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۱۷ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1793
  رهن و اجاره
  مناسب

  آپارتمان ۱۲۰ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1783
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۵ متری در زند

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1775
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در زند

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1768
  رهن و اجاره
  رهن : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۵ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1748
  رهن و اجاره
  مناسب

  آپارتمان ۱۰۸ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۰۸ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1744
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۶۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در هفت تنان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1743
  رهن و اجاره
  رهن : ۸۰ تومان
  اجاره : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۵ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1729
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۰ متری در ابیوردی 3

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس مسکونی

  کارشناس مسکونی " اکبری "

 • کد ملک : 1720
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در چوگیاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1719
  رهن و اجاره
  رهن : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۷۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۰ متری در ابیوردی 3

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1714
  رهن و اجاره
  مناسب

  آپارتمان ۱۲۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1635
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۵ متری در یزدانمهر

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یازده ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس مسکونی

  کارشناس مسکونی " اکبری "

 • کد ملک : 1631
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۷ متری در نارون

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۳۷ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس مسکونی

  کارشناس مسکونی " اکبری "

 • کد ملک : 1618
  رهن و اجاره
  رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1617
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۵ متری در نارون

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس مسکونی

  کارشناس مسکونی " اکبری "

 • کد ملک : 1606
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس مسکونی

  کارشناس مسکونی " اکبری "

 • کد ملک : 1501
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۰ متری در کلبه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1468
  رهن و اجاره
  مناسب

  آپارتمان ۱۲۵ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس مسکونی

  کارشناس مسکونی " اکبری "

 • کد ملک : 1428
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس مسکونی

  کارشناس مسکونی " اکبری "

 • کد ملک : 1376
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۰۵ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۰۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1375
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۰ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1343
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۵ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1332
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۰ متری در بلوار آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یازده ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1314
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۵ متری در ابوالکلام

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1274
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یازده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1273
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۵ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1272
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۷ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۷ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1263
  رهن و اجاره
  رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1261
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1237
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری در ادبیات

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1236
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۴۵ متری در اصلاح نژاد

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1234
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۵ متری در بلوار مدرس

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1233
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۰ متری در زرگری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1232
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۵ متری در بلوار نصر

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1223
  رهن و اجاره
  رهن : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۵ متری در زند

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1217
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1203
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۶ متری در خیرات

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۳۶ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1202
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در ستاد

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1197
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۵ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1194
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1185
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۵ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1183
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1162
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۵ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهارده ساله
  • متراژ: ۱۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1148
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۷ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۱۷ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1142
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۵ متری در ساحلی شرقی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1141
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری در همت شمالی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1140
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۵ متری در چمران

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1139
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۵ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1138
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۵ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1136
  رهن و اجاره
  رهن : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴۵۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۳ متری در بلوار آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۳۳ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1133
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۵ متری در ابریشمی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1130
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۱ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهارده ساله
  • متراژ: ۱۱۱ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1129
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1128
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۵ متری در چنچنه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1127
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۵ متری در نیایش

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1125
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۴۵ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهارده ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1118
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1113
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1112
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۴۵ متری در زند

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1109
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در میدان آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1105
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۵ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1104
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در نارون

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1101
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۶ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۱۶ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1099
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1096
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1095
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۵ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1093
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۵ متری در ابوالکلام

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1078
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۵ متری در ابیوردی 3

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1065
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۶ متری در چهل مقام

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۶ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1063
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۵ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1052
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۰ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1051
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۴۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1049
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۰ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1040
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در میدان آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1028
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۵ متری در ادبیات

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1023
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1021
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1019
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1018
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۴۵ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1017
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1016
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۶ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۲۶ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 397
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۲ متری در ستاد

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۱۳۲ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 392
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۶ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۲۶ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 391
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۵ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 390
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در نشاط

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 381
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۰۵ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۰۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 378
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 377
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 376
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۵ متری در ابریشمی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 356
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۵ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 349
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۰ متری در بلوار آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 348
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۵ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 346
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۵ متری در بلوار آزادی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 345
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 344
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۵ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 336
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 319
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 310
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۵ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 307
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۱۵ متری در ابریشمی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 302
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 299
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 285
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۵ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 256
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۵ متری در ابوالکلام

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 212
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 211
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۵ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 145
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۰ متری در باغ تخت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 144
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 133
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 125
  رهن و اجاره
  رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۱ متری در چمران

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۳۱ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 124
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۰ متری در ابریشمی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 114
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 113
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۷ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۱۷ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 112
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در میدان علم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهارده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 110
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۱۶ متری در ابیوردی 3

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۱۶ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 48
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۰۷ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۰۷ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 43
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۲۵ متری در ادبیات

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 40
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۵ متری در ابوالکلام

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 39
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۵ متری در فردوسی

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 38
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۷ متری در میدان علم

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۷ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 37
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در ستاد

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 36
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز