• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

موقعیت روی نقشه

نمایش بر روی نقشه برای این ملک غیر فعال است

ملک های مشابه

 • کد ملک : 4462
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۷۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 2331
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۵۰۰ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: هفت خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۵۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 1626
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۹۰ متری در چوگیاه

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۹۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1381
  رهن و اجاره

  خانه حیاط دار ۷۰۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۷۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس مسکونی

  کارشناس مسکونی " اکبری "

 • کد ملک : 1160
  رهن و اجاره
  رهن : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۵۰۰ متری در عفیف آباد

  • تعداد خواب: هشت خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۵۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1102
  رهن و اجاره
  رهن : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۵۰۰ متری در نیایش

  • تعداد خواب: پنج خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۵۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1069
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۹۵۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۷۵ متری در هفت تنان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۷۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1060
  رهن و اجاره

  خانه حیاط دار ۸۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 122
  رهن و اجاره

  خانه حیاط دار ۸۵ متری در ساحلی شرقی

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۸۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 119
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۷۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۸۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز