• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

موقعیت روی نقشه

دسترسی ها

ملک های مشابه

 • کد ملک : 4439
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۵۰۰ متری در دانش آموز

  • تعداد خواب: پنج خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۵۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 2007
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۵۰۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: پنج خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۵۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1673
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۵۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1672
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۵۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1664
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۵۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: چهارده ساله
  • متراژ: ۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1455
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۵۰۰ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: شش خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۵۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1200
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۵۰۰ متری در مطهری

  • تعداد خواب: هفت خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۵۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1186
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۵۰۰ متری در مطهری

  • تعداد خواب: هفت خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۵۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 235
  رهن و اجاره

  دفترکار ۵۰۰ متری در نشاط

  • تعداد خواب: شش خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۵۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز