• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

موقعیت روی نقشه

دسترسی ها

ملک های مشابه

 • کد ملک : 2358
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۳۰ متری در ستارخان

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 2321
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۴۰ متری در زرگری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 2307
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۴۰۰ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: نــه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۴۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 2244
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۳۸ متری در میدان آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۳۸ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 2196
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۰ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 2193
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۵۰ متری در سینما سعدی

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 2188
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۴۲ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۴۲ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 2147
  رهن و اجاره
  مناسب

  دفترکار ۱۵۰ متری در خیرات

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1973
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۵۰ متری در ستارخان

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1934
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۵۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1931
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۰ متری در ستارخان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1929
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۴۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1924
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1891
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۳۰ متری در بلوار امیرکبیر

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1880
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۵۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1870
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۰ متری در زند

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1844
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۵۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1785
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۳۰ متری در سینما سعدی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1758
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۴۰ متری در میدان آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1732
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۴۲ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۴۲ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1693
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۵۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1675
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۳۰ متری در زرگری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1645
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۳۰ متری در ابوالکلام

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1467
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1463
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۰ متری در ستارخان

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1436
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۵۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1409
  رهن و اجاره

  دفترکار ۱۳۷ متری در ستارخان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۳۷ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1396
  رهن و اجاره

  دفترکار ۱۳۷ متری در ستارخان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۳۷ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1386
  رهن و اجاره
  رهن : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۳۵ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1373
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۵۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1330
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۴۵ متری در سینما سعدی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1317
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۰ متری در میدان آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1312
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۴۰ متری در سمیه

  • تعداد خواب: شش خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1269
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۶۰ متری در ستاد

  • تعداد خواب: پنج خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1212
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۵۰ متری در سینما سعدی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1167
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۴۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1048
  رهن و اجاره

  دفترکار ۱۴۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 372
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۳۰ متری در سینما سعدی

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 357
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۶۰ متری در خیرات

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 326
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۴۵ متری در میدان آزادی

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 322
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 217
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۵ متری در شهرداری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: یازده ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 130
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۴۰ متری در زند

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 126
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۰ متری در میدان آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 104
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۷۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۵ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 100
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۲۰ متری در سینما سعدی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 97
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۱۵۰ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز