• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

مشاور شما

موقعیت روی نقشه

دسترسی ها

ملک های مشابه

 • کد ملک : 4497
  فروش
  قیمت کل : ۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  مغازه ۱۶۶ متری در چمران

  • تعداد خواب: --
  • سال ساخت: --
  • متراژ: ۱۶۶ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 4496
  فروش
  قیمت کل : ۱۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  مغازه ۱۸۲ متری در چمران

  • تعداد خواب: --
  • سال ساخت: --
  • متراژ: ۱۸۲ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 4495
  فروش
  مناسب
  قیمت کل : ۱۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  مغازه ۱۸۲ متری در چمران

  • تعداد خواب: --
  • سال ساخت: --
  • متراژ: ۱۸۲ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 4494
  فروش
  مناسب
  قیمت کل : ۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  مغازه ۱۶۶ متری در چمران

  • تعداد خواب: --
  • سال ساخت: --
  • متراژ: ۱۶۶ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 4493
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۲۰۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4492
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  محمد ارقمی

  محمد ارقمی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4491
  فروش
  قیمت کل : ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  مغازه ۹۲ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: --
  • سال ساخت: --
  • متراژ: ۹۲ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 4490
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  مغازه ۹۵ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: --
  • سال ساخت: --
  • متراژ: ۹۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 4489
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  مغازه ۴۰۸ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: --
  • سال ساخت: --
  • متراژ: ۴۰۸ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 4488
  فروش
  مناسب
  قیمت کل : ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۱۱۰۰ متری در معالی آباد

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: کلنگی ساله
  • متراژ: ۱۱۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس مسکونی

  کارشناس مسکونی " اکبری "

 • کد ملک : 4487
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۰۵ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۰۵ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4486
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4485
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۲۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 4484
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان