• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

موقعیت روی نقشه

دسترسی ها

ملک های مشابه

 • کد ملک : 2342
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۲۳۰ متری در هفت تنان

  • تعداد خواب: پنج خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2313
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۲۴۰ متری در عفیف آباد

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1948
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۲۵۰ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1933
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۲۵۰ متری در ستارخان

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۲۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1882
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۲۵۰ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1845
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۲۵۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 1651
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۲۴۰ متری در سینما سعدی

  • تعداد خواب: پنج خوابه
  • سال ساخت: پانزده تا بیست ساله
  • متراژ: ۲۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 131
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۲۳۰ متری در زند

  • تعداد خواب: پنج خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۲۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز