• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

موقعیت روی نقشه

نمایش بر روی نقشه برای این ملک غیر فعال است

ملک های مشابه

 • کد ملک : 2269
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۶ متری در فردوسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۵۶ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2256
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۷۰ متری در نیایش

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2235
  رهن و اجاره
  مناسب

  آپارتمان ۱۵۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 2157
  رهن و اجاره
  مناسب

  آپارتمان ۱۳۸ متری در زند

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: یازده ساله
  • متراژ: ۱۳۸ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 2149
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۰ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1838
  رهن و اجاره
  مناسب

  آپارتمان ۱۶۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1759
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۰ متری در نیایش

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1754
  رهن و اجاره
  مناسب

  آپارتمان ۱۵۳ متری در بلوار آزادی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: یازده ساله
  • متراژ: ۱۵۳ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1733
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۵۳ متری در میدان آزادی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۵۳ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1720
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در چوگیاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1631
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۳۷ متری در نارون

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۳۷ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس فروش

  کارشناس فروش " اکبری "

 • کد ملک : 1603
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۶۵ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۶۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس فروش

  کارشناس فروش " اکبری "

 • کد ملک : 1547
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۵۰ متری در نیایش

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: چهارده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1503
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۹۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۷۰ متری در ابیوردی 3

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس فروش

  کارشناس فروش " اکبری "

 • کد ملک : 1382
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۵۵ متری در کلبه

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۵۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس فروش

  کارشناس فروش " اکبری "

 • کد ملک : 1377
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۷۰ متری در زرگری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1353
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۵۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1345
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۶۸ متری در ابیوردی 3

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۶۸ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1344
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۵۰ متری در دانش آموز

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1283
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۶۰ متری در نارون

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1236
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۴۵ متری در اصلاح نژاد

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1204
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1203
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۶ متری در خیرات

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۳۶ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1188
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۵ متری در ابریشمی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۵۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1187
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۷۵ متری در ابیوردی 3

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۷۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1184
  رهن و اجاره
  رهن : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۸ متری در صنایع

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۴۸ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1180
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۹۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1178
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۰ متری در ادبیات

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1155
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۵۰ متری در نارون

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1153
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۵ متری در چمران

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۵۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1147
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۶۵ متری در سعدی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۶۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1145
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۰ متری در معالی آباد

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1125
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۴۵ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهارده ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1112
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۴۵ متری در زند

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1111
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۵۰ متری در نارون

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1104
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در نارون

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1103
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۵۰ متری در ستارخان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1096
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1093
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۵ متری در ابوالکلام

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1083
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۶۷ متری در ابیوردی 3

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۶۷ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1077
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۶۰ متری در ادبیات

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1074
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۶۷ متری در ابیوردی 3

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۶۷ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1064
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۵۰ متری در سینما سعدی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1062
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۶۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1061
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۶۵ متری در قصرالدشت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۶۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1051
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۴۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1025
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۰ متری در یزدانمهر

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1018
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۴۵ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1017
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 379
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۰ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 355
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۷۰ متری در نارون

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 348
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۵ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 344
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۵ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 341
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۶۰ متری در ابوالکلام

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 306
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۵۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 303
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۶۰ متری در دانش آموز

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 284
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۰ متری در نارون

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 180
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۵ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۵۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 132
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۶۵ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۶۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 120
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۶۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 73
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 63
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۵ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 61
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۶۵ متری در نارون

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۶۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 55
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۵۰ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 40
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۵ متری در ابوالکلام

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 36
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۰ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 35
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۱۷۰ متری در نارون

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز