• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

موقعیت روی نقشه

نمایش بر روی نقشه برای این ملک غیر فعال است

ملک های مشابه

 • کد ملک : 4473
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۷۵ متری در میدان آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۷۵ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 1777
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۹۳ متری در سینما سعدی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۹۳ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1756
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۹۰ متری در نیایش

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۹۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1755
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۹۰ متری در نیایش

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۹۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1711
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۸۸ متری در ادبیات

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۸۸ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1708
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۹۵ متری در نیایش

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۹۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1402
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۹۵ متری در ابوالکلام

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۹۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1346
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴۵۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۸۴ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۸۴ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1271
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۶۰ متری در میدان علم

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: یازده ساله
  • متراژ: ۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1179
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۸۵ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۸۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1144
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۹۰ متری در زند

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۹۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1124
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۷۵ متری در ابیوردی 3

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۷۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1110
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲۵۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۸۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1100
  رهن و اجاره
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۸۷ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۸۷ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1070
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۸۵ متری در سینما سعدی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۸۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1059
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۶۵ متری در میدان آزادی

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۶۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1045
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۷۶ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۷۶ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 298
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۹۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۹۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 261
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۸۵ متری در ابریشمی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۸۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 213
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۸۵ متری در چوگیاه

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۸۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 195
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۸۸ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۸۸ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 121
  رهن و اجاره

  آپارتمان ۶۰ متری در چهل مقام

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 47
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۹۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۹۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 42
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۶۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۶۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز