• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

موقعیت روی نقشه

نمایش بر روی نقشه برای این ملک غیر فعال است

ملک های مشابه

 • کد ملک : 4427
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۲۷۰ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۲۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 3354
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۲۵۰ متری در فردوسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
   خانم براتی

  خانم براتی "مشاور رهن و اجاره"

 • کد ملک : 1836
  رهن و اجاره
  مناسب

  خانه حیاط دار ۲۵۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1024
  رهن و اجاره
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۲۵۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 222
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۲۷۰ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۲۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 148
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۲۵۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۲۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 138
  رهن و اجاره

  خانه حیاط دار ۲۷۰ متری در چوگیاه

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۲۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز