• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
 • info@shirazmelk.net
چهل مقام شمالی
 • ۱۲۰ متر
 • پنج
 • دو

مشخصات


امکانات

موقعیت روی نقشه

رتبه بندی محله

پیک ترافیکی
امنیت منطقه
تردد شهری
دسترسی های شهری
فرهنگ منطقه ای

کمیسیون این ملک

کمیسیون املاک

سهم هر طرف : ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

مالیات بر ارزش افزوده: ۹۹,۰۰۰ تومان

قابل پرداخت هر طرف معامله: ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان

قابل پرداخت دو طرف معامله: ۲,۳۹۸,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 6005

  آپارتمان ۱۳۰ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 6003

  آپارتمان ۱۰۰ متری در چهل مقام شمالی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 6002

  آپارتمان ۱۳۵ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 6001

  آپارتمان ۱۳۵ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 6000

  آپارتمان ۱۱۷ متری در ابریشمی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۱۱۷ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5995

  آپارتمان ۱۲۱ متری در هجرت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۲۱ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5994

  آپارتمان ۱۱۰ متری در هفت تنان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5989

  آپارتمان ۱۳۰ متری در رودکی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5988

  آپارتمان ۱۱۰ متری در یزدانمهر

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5987

  آپارتمان ۱۱۰ متری در سفر

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5986

  آپارتمان ۱۳۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5983

  آپارتمان ۱۱۲ متری در سمیه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۱۲ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5977

  آپارتمان ۱۴۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5974

  آپارتمان ۱۴۰ متری در هجرت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5972

  آپارتمان ۱۱۰ متری در هفت تنان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5964

  آپارتمان ۱۲۰ متری در ستارخان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5950

  آپارتمان ۱۱۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5948

  آپارتمان ۱۰۷ متری در جاوید

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۰۷ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5937

  آپارتمان ۱۴۰ متری در ابریشمی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5930

  آپارتمان ۱۲۰ متری در ابیوردی 2

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نه ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5928

  آپارتمان ۱۳۳ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۳۳ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5923

  آپارتمان ۱۳۰ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اکبری

  اکبری " کارشناس فروش مسکونی "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5917

  آپارتمان ۱۲۰ متری در یزدانمهر

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5913

  آپارتمان ۱۳۵ متری در کاراندیش

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5911

  آپارتمان ۱۲۳ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۲۳ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5904

  آپارتمان ۱۱۰ متری در سفر

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5902

  آپارتمان ۱۲۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5872

  آپارتمان ۱۰۰ متری در فردوسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5869

  آپارتمان ۱۰۰ متری در فردوسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5863

  آپارتمان ۱۰۵ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۰۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5858

  آپارتمان ۱۳۵ متری در ابریشمی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هشت ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5856

  آپارتمان ۱۲۵ متری در ساحلی شرقی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5854

  آپارتمان ۱۰۰ متری در بلوار آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5853

  آپارتمان ۱۳۵ متری در باغ تخت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5850

  آپارتمان ۱۰۰ متری در بلوار نصر

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5846

  آپارتمان ۱۳۰ متری در ساحلی شرقی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5845

  آپارتمان ۱۳۰ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5843

  آپارتمان ۱۰۵ متری در ادبیات

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۰۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5841

  آپارتمان ۱۰۰ متری در سفر

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  خانم رحیمی

  خانم رحیمی " مشاوره رهن/اجاره "

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5830

  آپارتمان ۱۲۵ متری در ادبیات

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۲۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5828

  آپارتمان ۱۰۵ متری در ادبیات

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۰۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲۵۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5817

  آپارتمان ۱۰۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5814

  آپارتمان ۱۳۸ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۱۳۸ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5809

  آپارتمان ۱۲۱ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سیزده ساله
  • متراژ: ۱۲۱ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۷۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5803

  آپارتمان ۱۳۰ متری در ارم

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 5799

  آپارتمان ۱۱۰ متری در نارون شمالی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یازده ساله
  • متراژ: ۱۱۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   خانم فولادفر

  خانم فولادفر "کارشناس اجاره مسکونی"