• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

موقعیت روی نقشه

نمایش بر روی نقشه برای این ملک غیر فعال است

ملک های مشابه

 • کد ملک : 2326
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۱۹۰ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۹۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 1877
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۲۰۰ متری در جهادسازندگی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1866
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۱۸۰ متری در پارامونت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1853
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۲۰۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1749
  رهن و اجاره
  مناسب

  خانه حیاط دار ۱۸۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1507
  رهن و اجاره

  خانه حیاط دار ۲۰۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس فروش

  کارشناس فروش " اکبری "

 • کد ملک : 1482
  رهن و اجاره

  خانه حیاط دار ۲۰۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس فروش

  کارشناس فروش " اکبری "

 • کد ملک : 1464
  رهن و اجاره

  خانه حیاط دار ۱۸۰ متری در نارون

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس فروش

  کارشناس فروش " اکبری "

 • کد ملک : 1331
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۲۰۰ متری در خاکشناسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1114
  رهن و اجاره
  رهن : ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۱۹۰ متری در زرگری

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۹۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1106
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۱۸۰ متری در بعثت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1084
  رهن و اجاره

  خانه حیاط دار ۲۰۰ متری در دلگشا

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 1030
  رهن و اجاره

  خانه حیاط دار ۱۸۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 375
  رهن و اجاره

  خانه حیاط دار ۱۸۵ متری در چمران

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۸۵ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 136
  رهن و اجاره

  خانه حیاط دار ۱۷۰ متری در ابیوردی 1

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: بیش از پانزده ساله
  • متراژ: ۱۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 123
  رهن و اجاره
  رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۱۷۰ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز

 • کد ملک : 86
  رهن و اجاره
  رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۱۷۰ متری در یزدانمهر

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پانزده ساله
  • متراژ: ۱۷۰ متر
  • موقعیت: شیراز