• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴

رهن و اجاره

فیلتر کردن ملک ها
 • کد ملک : 2350
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۱۶۰ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2348
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  مغازه ۱۰۰ متری در سمیه

  • تعداد خواب: --
  • سال ساخت: --
  • متراژ: ۱۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  کارشناس اداری/تجاری

  کارشناس اداری/تجاری " سمیعی "

 • کد ملک : 2347
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۱۲۰ متری در سمیه

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2346
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۴۵ متری در یزدانمهر

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۴۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2345
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۱۰۰۰ متری در ساحلی غربی

  • تعداد خواب: چهار خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۱۰۰۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2344
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۱۳۰ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2342
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  دفترکار ۲۳۰ متری در هفت تنان

  • تعداد خواب: پنج خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۲۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2341
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۳۰ متری در ادبیات

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: سه ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2340
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  آپارتمان ۱۶۵ متری در کوی دانشگاه

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۶۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"

 • کد ملک : 2339
  رهن و اجاره
  مناسب
  رهن : ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

  خانه حیاط دار ۸۰ متری در ملاصدرا

  • تعداد خواب: فلت خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  خانم براتی

  خانم براتی "مشاوره رهن/اجاره"