MySupفروش MySupپشتیبانی MySupمدیریت MySup
امتیاز مشاور

۵

از بین ۲ رای

امتیاز دادن به این کارشناس
ملک های این مشاور

آپارتمان ۱۱۵ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • دو خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • دوازده ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده ملکخانه حیاط دار

خانه حیاط دار ۶۲۶ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • هشت خوابه
 • ۶۲۶ متر
 • کلنگی ساله

قیمت کل : ۴۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در میدان علم

میدان-علم

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • دوازده ساله

قیمت کل : ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۰ متری در هجرت

هجرت

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۷۳ متری در گلدشت حافظ

گلدشت-حافظ

 • سه خوابه
 • ۱۷۳ متر
 • نه ساله

قیمت کل : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۴ متری در جهادسازندگی

جهادسازندگی

 • سه خوابه
 • ۱۶۴ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۲ متری در هجرت

هجرت

 • دو خوابه
 • ۱۵۲ متر
 • شش ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۲ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۱۲۲ متر
 • چهارده ساله

قیمت کل : ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده ملکخانه حیاط دار

خانه حیاط دار ۲۷۵ متری در بنی هاشمی

بنی-هاشمی

 • دو خوابه
 • ۲۷۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری در جمهوری

جمهوری

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • یک ساله

قیمت کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۶ متری در صدرا فاز یک

صدرا-فاز-یک

 • دو خوابه
 • ۱۳۶ متر
 • هفت ساله

قیمت کل : ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۲ متری در خاکشناسی

خاکشناسی

 • دو خوابه
 • ۱۱۲ متر
 • سیزده ساله

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • چهارده ساله

رهن : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۰۰ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • سه خوابه
 • ۲۰۰ متر
 • شش ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در جهادسازندگی

جهادسازندگی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • پانزده ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۰ متری در نشاط

نشاط

 • سه خوابه
 • ۱۶۰ متر
 • پنج ساله

رهن : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری در پارامونت

پارامونت

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۸۵ متری در مشکین فام

مشکین-فام

 • یک خوابه
 • ۸۵ متر
 • سیزده ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۸۵ متری در عفیف آباد

عفیف-آباد

 • دو خوابه
 • ۸۵ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۵ متری در جمهوری

جمهوری

 • یک خوابه
 • ۹۵ متر
 • دوازده ساله

قیمت کل : ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۴۰۰ متری در جهادسازندگی

جهادسازندگی

 • چهار خوابه
 • ۴۰۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۳۷۵ متری در خاکشناسی

خاکشناسی

 • چهار خوابه
 • ۳۷۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۳۸۰ متری در نارون جنوبی

نارون-جنوبی

 • چهار خوابه
 • ۳۸۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۲ متری در یزدانمهر

یزدانمهر

 • دو خوابه
 • ۱۱۲ متر
 • ده ساله

قیمت کل : ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۵ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • دو خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • دوازده ساله

قیمت کل : ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۰ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • پانزده ساله

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده ملکخانه حیاط دار

خانه حیاط دار ۶۷۳ متری در ارم

ارم

 • پنج خوابه
 • ۶۷۳ متر
 • کلنگی ساله

قیمت کل : ۸۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۰ متری در ابوالکلام

ابوالکلام

 • دو خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۷۵ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • سه خوابه
 • ۱۷۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۰ متری در کوی دانشگاه

کوی-دانشگاه

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • ده ساله

قیمت کل : ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۸۲ متری در محمدیان فرد

محمدیان-فرد

 • یک خوابه
 • ۸۲ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۵ متری در محمدیان فرد

محمدیان-فرد

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۵ متری در کاراندیش

کاراندیش

 • دو خوابه
 • ۱۲۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۰ متری در امام مهدی

امام-مهدی

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در پارامونت

پارامونت

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۶۰ متری در ارم

ارم

 • سه خوابه
 • ۲۶۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۵ متری در هجرت

هجرت

 • دو خوابه
 • ۱۳۵ متر
 • هشت ساله

قیمت کل : ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۰ متری در هجرت

هجرت

 • سه خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • هشت ساله

قیمت کل : ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در چهل مقام جنوبی

چهل-مقام-جنوبی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • ده ساله

رهن : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۰ متری در باغ تخت

باغ-تخت

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • چهار ساله

رهن : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۷ متری در پارامونت

پارامونت

 • دو خوابه
 • ۱۲۷ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۲,۰۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۸ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • دو خوابه
 • ۱۲۸ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۴ متری در کوی دانشگاه

کوی-دانشگاه

 • دو خوابه
 • ۱۲۴ متر
 • سیزده ساله

قیمت کل : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۷ متری در کوی دانشگاه

کوی-دانشگاه

 • دو خوابه
 • ۱۲۷ متر
 • بیش از پانزده ساله

قیمت کل : ۱,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • بیش از پانزده ساله

قیمت کل : ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۷۵ متری در زند غربی

زند-غربی

 • دو خوابه
 • ۷۵ متر
 • بیش از پانزده ساله

قیمت کل : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۷ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • دو خوابه
 • ۱۴۷ متر
 • پنج ساله

قیمت کل : ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۷۵ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • سه خوابه
 • ۱۷۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۴ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۱۴ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۴ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • سه خوابه
 • ۱۶۴ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۲,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۰ متری در نشاط

نشاط

 • سه خوابه
 • ۱۶۰ متر
 • نه ساله

قیمت کل : ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۷۵ متری در نشاط

نشاط

 • سه خوابه
 • ۱۷۵ متر
 • یک ساله

قیمت کل : ۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۸۹ متری در نشاط

نشاط

 • سه خوابه
 • ۱۸۹ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۱ متری در نشاط

نشاط

 • دو خوابه
 • ۱۲۱ متر
 • سه ساله

قیمت کل : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۸۰ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • سه خوابه
 • ۱۸۰ متر
 • یک ساله

قیمت کل : ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده ملکخانه حیاط دار

خانه حیاط دار ۲۲۸ متری در نشاط

نشاط

 • چهار خوابه
 • ۲۲۸ متر
 • کلنگی ساله

قیمت کل : ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده ملکخانه حیاط دار

خانه حیاط دار ۱۸۰ متری در مشیرفاطمی

مشیرفاطمی

 • دو خوابه
 • ۱۸۰ متر
 • کلنگی ساله

قیمت کل : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۲ متری در عفیف آباد

عفیف-آباد

 • دو خوابه
 • ۱۳۲ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۱ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • یک خوابه
 • ۹۱ متر
 • دوازده ساله

قیمت کل : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۶ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۹۶ متر
 • نه ساله

قیمت کل : ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۵ متری در بلوار نصر

بلوار-نصر

 • دو خوابه
 • ۱۰۵ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۳ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۱۱۳ متر
 • پنج ساله

قیمت کل : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۸۵ متری در یزدانمهر

یزدانمهر

 • چهار خوابه
 • ۲۸۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۰ متری در جمهوری

جمهوری

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۱۰ متری در جمهوری

جمهوری

 • سه خوابه
 • ۲۱۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۳۴۰ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • سه خوابه
 • ۳۴۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۱۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۳۰ متری در جهادسازندگی

جهادسازندگی

 • سه خوابه
 • ۲۳۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان