امتیاز مشاور

۵

از بین ۲ رای

امتیاز دادن به این کارشناس
ملک های این مشاور

دفترکار ۱۹۳ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • چهار خوابه
 • ۱۹۳ متر
 • هفت ساله

قیمت کل : ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۰ متری در باغشا

باغشا

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در باغشا

باغشا

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۵۵ متری در باغ تخت

باغ-تخت

 • --
 • ۵۵ متر
 • --

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۶۰ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۶۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۸ متری در پاسداران

پاسداران

 • دو خوابه
 • ۱۲۸ متر
 • سه ساله

قیمت کل : ۴,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۵۰ متری در نارون شمالی

نارون-شمالی

 • شش خوابه
 • ۲۵۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۲۰ متری در ارم

ارم

 • چهار خوابه
 • ۲۲۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

رهن : ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۸۰ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۱۸۰ متر
 • پنج ساله

قیمت کل : ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۲ متری در زند غربی

زند-غربی

 • دو خوابه
 • ۹۲ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۰۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • --
 • ۳۰۰ متر
 • --

رهن : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۷ متری در نارون جنوبی

نارون-جنوبی

 • --
 • ۳۷ متر
 • --

رهن : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۳ متری در خاکشناسی

خاکشناسی

 • فلت خوابه
 • ۱۰۳ متر
 • دو ساله

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۰۰۰ متری در حافظ جنوبی

حافظ-جنوبی

 • --
 • ۲۰۰۰ متر
 • --

رهن : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۵۰۰ متری در اطلسی

اطلسی

 • --
 • ۵۰۰ متر
 • --

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۷ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • سه خوابه
 • ۱۳۷ متر
 • شش ساله

قیمت کل : ۳,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۷۲۰ متری در جهادسازندگی

جهادسازندگی

 • --
 • ۷۲۰ متر
 • --

رهن : ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۵ متری در صورتگر

صورتگر

 • سه خوابه
 • ۱۳۵ متر
 • یک ساله

قیمت کل : ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۳ متری در مشیرفاطمی

مشیرفاطمی

 • دو خوابه
 • ۸۳ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۷۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • --
 • ۷۰ متر
 • --

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۶۵ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۶۵ متر
 • ده ساله

قیمت کل : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۴۰ متری در فردوسی

فردوسی

 • --
 • ۱۴۰ متر
 • --

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۰ متری در باغشا

باغشا

 • سه خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۰۰ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • فلت خوابه
 • ۲۰۰ متر
 • پنج ساله

رهن : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۶ متری در جمهوری

جمهوری

 • --
 • ۱۶ متر
 • --

رهن : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۷ متری در اصلاح نژاد

اصلاح-نژاد

 • سه خوابه
 • ۱۲۷ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۵۰ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • پنج خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۶۵ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • فلت خوابه
 • ۶۵ متر
 • یک ساله

قیمت کل : ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در چمران

چمران

 • یک خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • نوساز ساله

رهن : ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۳ متری در پوستچی

پوستچی

 • فلت خوابه
 • ۸۳ متر
 • دو ساله

قیمت کل : ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۵ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۵ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • سیزده ساله

قیمت کل : ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۳ متری در خاکشناسی

خاکشناسی

 • فلت خوابه
 • ۱۰۳ متر
 • پنج ساله

قیمت کل : ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۶ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۹۶ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۴ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۱۱۴ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۴ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • چهار خوابه
 • ۱۴۴ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۷ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۸۷ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۷۳ متری در زند غربی

زند-غربی

 • چهار خوابه
 • ۱۷۳ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۰ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۸۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۵ متری در نشاط

نشاط

 • دو خوابه
 • ۱۰۵ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۲ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۳۲ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۶۰ متری در ابوالکلام

ابوالکلام

 • فلت خوابه
 • ۱۶۰ متر
 • شش ساله

قیمت کل : ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۲ متری در خیرات

خیرات

 • سه خوابه
 • ۱۳۲ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۶۰ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۶۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۸۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۵۰ متری در شهرداری

شهرداری

 • یک خوابه
 • ۵۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۲ متری در پارامونت

پارامونت

 • چهار خوابه
 • ۱۳۲ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۶ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • یک خوابه
 • ۹۶ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • چهار خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در پارامونت

پارامونت

 • سه خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • سیزده ساله

قیمت کل : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۹ متری در نشاط

نشاط

 • دو خوابه
 • ۱۰۹ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۹ متری در صورتگر

صورتگر

 • پنج خوابه
 • ۱۳۹ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • فلت خوابه
 • ۸۰ متر
 • چهار ساله

قیمت کل : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۶ متری در بیست متری سینما سعدی

بیست-متری-سینما-سعدی

 • یک خوابه
 • ۷۶ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • یازده ساله

قیمت کل : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان