MySupفروش MySupپشتیبانی MySupمدیریت MySup
امتیاز مشاور

۵

از بین ۲ رای

امتیاز دادن به این کارشناس
ملک های این مشاور

دفترکار ۶۰ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۶۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۵ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۶ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۹۶ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۶۵ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • فلت خوابه
 • ۶۵ متر
 • یک ساله

قیمت کل : ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۷ متری در اصلاح نژاد

اصلاح-نژاد

 • سه خوابه
 • ۱۲۷ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در پارامونت

پارامونت

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۱۲ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۲۱۲ متر
 • دو ساله

قیمت کل : ۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۹ متری در صورتگر

صورتگر

 • پنج خوابه
 • ۱۳۹ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۷۳ متری در زند غربی

زند-غربی

 • چهار خوابه
 • ۱۷۳ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۲ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۳۲ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۶۰ متری در ابوالکلام

ابوالکلام

 • فلت خوابه
 • ۱۶۰ متر
 • شش ساله

قیمت کل : ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۴ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۰۴ متر
 • ده ساله

قیمت کل : ۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۵ متری در زرگری

زرگری

 • یک خوابه
 • ۹۵ متر
 • نوساز ساله

رهن : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۰۰ متری در زرگری

زرگری

 • فلت خوابه
 • ۲۰۰ متر
 • یک ساله

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۰ متری در صورتگر

صورتگر

 • دو خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۰ متری در صورتگر

صورتگر

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در محمدیان فرد

محمدیان-فرد

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۵ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • یک خوابه
 • ۷۵ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۷۰ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۲۷۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۶ متری در میدان علم

میدان-علم

 • دو خوابه
 • ۱۱۶ متر
 • پانزده تا بیست ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۰۰ متری در باغشا

باغشا

 • چهار خوابه
 • ۲۰۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۵۰ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • پنج خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در سمیه

سمیه

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۲ متری در زند غربی

زند-غربی

 • دو خوابه
 • ۹۲ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۱ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۰۱ متر
 • هفت ساله

قیمت کل : ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۰۰ متری در اطلسی

اطلسی

 • چهار خوابه
 • ۲۰۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۸۰ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • شش خوابه
 • ۲۸۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۷ متری در پارامونت

پارامونت

 • دو خوابه
 • ۸۷ متر
 • دو ساله

قیمت کل : ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۵ متری در زرگری

زرگری

 • فلت خوابه
 • ۸۵ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۶۷ متری در داریوش

داریوش

 • یک خوابه
 • ۶۷ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۵۰ متری در ارم

ارم

 • یک خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • یک ساله

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۰ متری در اصلاح نژاد

اصلاح-نژاد

 • دو خوابه
 • ۷۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۵۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۰ متری در پاساژ ولیعصر

پاساژ-ولیعصر

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۱ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • فلت خوابه
 • ۱۰۱ متر
 • چهار ساله

قیمت کل : ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۳ متری در پوستچی

پوستچی

 • فلت خوابه
 • ۸۳ متر
 • دو ساله

قیمت کل : ۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۴۰ متری در چمران

چمران

 • --
 • ۳۴۰ متر
 • --

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۸ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • سه خوابه
 • ۱۳۸ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۱ متری در اصلاح نژاد

اصلاح-نژاد

 • چهار خوابه
 • ۱۱۱ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۵ متری در پوستچی

پوستچی

 • دو خوابه
 • ۹۵ متر
 • پانزده ساله

قیمت کل : ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۶۰ متری در مشیرفاطمی

مشیرفاطمی

 • دو خوابه
 • ۶۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۱ متری در پوستچی

پوستچی

 • فلت خوابه
 • ۱۰۱ متر
 • چهار ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در میدان علم

میدان-علم

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۴ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۰۴ متر
 • هفت ساله

قیمت کل : ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۵۷ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۵۷ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۱۶ متری در منوچهری

منوچهری

 • فلت خوابه
 • ۸۱۶ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۷ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۸۷ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۸۰ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • شش خوابه
 • ۲۸۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در خیرات

خیرات

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۶۵ متری در میدان علم

میدان-علم

 • --
 • ۶۵ متر
 • --

رهن : ۱,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۴۰ متری در داریوش

داریوش

 • یک خوابه
 • ۴۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۵۳ متری در منوچهری

منوچهری

 • یک خوابه
 • ۵۳ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • چهار خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۸۰ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۴ متری در حدادی

حدادی

 • دو خوابه
 • ۹۴ متر
 • یازده ساله

قیمت کل : ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۶ متری در ستاد

ستاد

 • یک خوابه
 • ۱۲۶ متر
 • بیش از بیست ساله

قیمت کل : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۵ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • سیزده ساله

قیمت کل : ۲,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در پارامونت

پارامونت

 • سه خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • سیزده ساله

قیمت کل : ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۹۳ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • چهار خوابه
 • ۱۹۳ متر
 • هفت ساله

قیمت کل : ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۰ متری در باغشا

باغشا

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در باغشا

باغشا

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله

قیمت کل : ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۸ متری در پاسداران

پاسداران

 • دو خوابه
 • ۱۲۸ متر
 • سه ساله

قیمت کل : ۴,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۸۰ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۱۸۰ متر
 • پنج ساله

قیمت کل : ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۷ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • سه خوابه
 • ۱۳۷ متر
 • شش ساله

قیمت کل : ۳,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۵ متری در صورتگر

صورتگر

 • سه خوابه
 • ۱۳۵ متر
 • یک ساله

قیمت کل : ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۰ متری در باغشا

باغشا

 • سه خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

قیمت کل : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان