• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
  • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
  • info@shirazmelk.net

سمیعی "کارشناس اداری/تجاری"

۰۹۱۷۲۶۴۳۰۰۴

امتیاز به کارشناس

امتیاز به کارشناس

به این کارشناس امتیاز دهید

۵

از بین ۲ رای

اباترابی

خدماتی که ارائه میدن بی نظیر هستش و اینو مدیون مدیریت عالی مجموعه هستن که چنین مشاورینی تربیت کردن. ممنون از مجموعه شیراز ملک

فهیمی

کاردان و بی نظیر

ملک های این کارشناس