MySupفروش MySupپشتیبانی MySupمدیریت MySup
امتیاز مشاور

۵

از بین ۱ رای

امتیاز دادن به این کارشناس
ملک های این مشاور

دفترکار ۱۰۵ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۰۵ متر
 • ده ساله

رهن : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۴۰ متری در پارامونت

پارامونت

 • چهار خوابه
 • ۲۴۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۲ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • --
 • ۳۲ متر
 • --

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • یا بیشتر خوابه
 • ۱۰۰۰ متر
 • هفت ساله

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در پارامونت

پارامونت

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

رهن : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۵ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • سه خوابه
 • ۱۲۵ متر
 • دوازده ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۴۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • فلت خوابه
 • ۴۰ متر
 • دو ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۵ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • سه خوابه
 • ۸۵ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • --
 • ۳۰ متر
 • --

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۳۵ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • --
 • ۱۳۵ متر
 • --

رهن : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۴۵ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • --
 • ۴۵ متر
 • --

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • ده ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۷۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • چهار خوابه
 • ۱۷۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۳۴۰ متری در خلدبرین

خلدبرین

 • چهار خوابه
 • ۳۴۰ متر
 • پانزده ساله

رهن : ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • فلت خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • دو ساله

رهن : ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در ارم

ارم

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • پنج ساله

رهن : ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۵۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • یک خوابه
 • ۵۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۰ متری در شهرداری

شهرداری

 • دو خوابه
 • ۸۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۳ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • --
 • ۱۳ متر
 • --

رهن : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۵۸ متری در پارامونت

پارامونت

 • --
 • ۵۸ متر
 • --

رهن : ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۴۱۰ متری در اطلسی

اطلسی

 • --
 • ۴۱۰ متر
 • --

رهن : ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۰ متری در ادبیات

ادبیات

 • --
 • ۳۰ متر
 • --

رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۵۸ متری در زند غربی

زند-غربی

 • یک خوابه
 • ۵۸ متر
 • ده ساله

رهن : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • یک خوابه
 • ۷۰ متر
 • دوازده ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۶۰ متری در انوری

انوری

 • --
 • ۱۶۰ متر
 • --

رهن : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۷ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • یک خوابه
 • ۹۷ متر
 • دوازده ساله

رهن : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در خلدبرین

خلدبرین

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله

رهن : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در ولیعصر

ولیعصر

 • سه خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • دوازده ساله

رهن : ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • ده ساله

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۷ متری در پارامونت

پارامونت

 • --
 • ۲۷ متر
 • --

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۰۰ متری در پارامونت

پارامونت

 • --
 • ۱۰۰ متر
 • --

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۵ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • دوازده ساله

رهن : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • هشت ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • چهار خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • دوازده ساله

رهن : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۵ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • --
 • ۲۵ متر
 • --

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۳۶ متری در ستاد

ستاد

 • فلت خوابه
 • ۳۶ متر
 • چهار ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • سه خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۹۰ متر
 • ده ساله

رهن : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۸۰ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • --
 • ۱۸۰ متر
 • --

رهن : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۵ متری در زند غربی

زند-غربی

 • یک خوابه
 • ۱۳۵ متر
 • یازده ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۰ متری در داریوش

داریوش

 • یک خوابه
 • ۹۰ متر
 • ده ساله

رهن : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۲ متری در پاساژ خلیج فارس

پاساژ-خلیج-فارس

 • سه خوابه
 • ۱۳۲ متر
 • ده ساله

رهن : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • پانزده ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۷ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۸۷ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در بیست متری سینما سعدی

بیست-متری-سینما-سعدی

 • سه خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

رهن : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • سه خوابه
 • ۹۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۴۵ متری در شهرداری

شهرداری

 • دو خوابه
 • ۴۵ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان