امتیاز مشاور

۵

از بین ۱ رای

امتیاز دادن به این کارشناس
ملک های این مشاور

دفترکار ۱۵۰ متری در اطلسی

اطلسی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • پنج ساله

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۵ متری در صورتگر

صورتگر

 • سه خوابه
 • ۱۲۵ متر
 • پانزده تا بیست ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۴۵۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • چهار خوابه
 • ۴۵۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۳۵ متری در اطلسی

اطلسی

 • فلت خوابه
 • ۳۵ متر
 • پنج ساله

رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • یک خوابه
 • ۷۰ متر
 • چهار ساله

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۷ متری در خیابان برق

خیابان-برق

 • دو خوابه
 • ۷۷ متر
 • پنج ساله

رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • پانزده ساله

رهن : ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۲ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۷۲ متر
 • پانزده ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • چهار خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۵۰ متری در فرزانگان

فرزانگان

 • --
 • ۵۰ متر
 • --

رهن : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۵ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • یک خوابه
 • ۷۵ متر
 • پانزده تا بیست ساله

رهن : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۰ متری در خیرات

خیرات

 • یک خوابه
 • ۸۰ متر
 • چهارده ساله

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۶۰۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • هفت خوابه
 • ۶۰۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۰۰ متری در ادبیات

ادبیات

 • سه خوابه
 • ۲۰۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله

رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۵ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • سه خوابه
 • ۱۲۵ متر
 • ده ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۵ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • --
 • ۳۵ متر
 • --

رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۸ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • --
 • ۱۸ متر
 • --

رهن : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۵۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • ده ساله

رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۹۰ متر
 • ده ساله

رهن : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۸۰ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • --
 • ۱۸۰ متر
 • --

رهن : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۳ متری در جمهوری

جمهوری

 • یک خوابه
 • ۷۳ متر
 • ده ساله

رهن : ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • هشت ساله

رهن : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۵۰ متری در اطلسی

اطلسی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • چهار ساله

رهن : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۵ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۴۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • --
 • ۴۰ متر
 • --

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۸۶ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • چهار خوابه
 • ۱۸۶ متر
 • شش ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۶۵ متری در مشیرفاطمی

مشیرفاطمی

 • یک خوابه
 • ۶۵ متر
 • ده ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۷ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۸۷ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۵۸۰ متری در ادبیات

ادبیات

 • شش خوابه
 • ۵۸۰ متر
 • چهارده ساله

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۵۵ متری در بلوار مدرس

بلوار-مدرس

 • --
 • ۵۵ متر
 • --

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۷ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • چهار خوابه
 • ۱۲۷ متر
 • چهارده ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۷۷ متری در نیایش

نیایش

 • فلت خوابه
 • ۱۷۷ متر
 • نوساز ساله

رهن : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

مغازه ۶۰ متری در آریا

آریا

 • --
 • ۶۰ متر
 • --

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۰ متری در پاساژ آناهیتا 2

پاساژ-آناهیتا-2

 • --
 • ۲۰ متر
 • --

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۵ متری در پاساژ آناهیتا 2

پاساژ-آناهیتا-2

 • --
 • ۳۵ متر
 • --

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۱۷ متری در فرزانگان

فرزانگان

 • --
 • ۱۱۷ متر
 • --

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۲ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • --
 • ۱۲ متر
 • --

رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۵۵ متری در زند غربی

زند-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۵۵ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۲ متری در صوراسرافیل شرقی

صوراسرافیل-شرقی

 • --
 • ۲۲ متر
 • --

رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۶۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • چهار خوابه
 • ۱۶۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • دو خوابه
 • ۹۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۶۰ متری در منوچهری

منوچهری

 • --
 • ۱۶۰ متر
 • --

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۳۲ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • --
 • ۱۳۲ متر
 • --

رهن : ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۲ متری در بیست متری سینما سعدی

بیست-متری-سینما-سعدی

 • --
 • ۳۲ متر
 • --

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۸ متری در بلوار مدرس

بلوار-مدرس

 • --
 • ۳۸ متر
 • --

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • سه خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۰ متری در مشیرفاطمی

مشیرفاطمی

 • دو خوابه
 • ۹۰ متر
 • هشت ساله

رهن : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۹ متری در ادبیات

ادبیات

 • --
 • ۲۹ متر
 • --

رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۵۰ متری در ابیوردی 3

ابیوردی-3

 • --
 • ۳۵۰ متر
 • --

رهن : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۵۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • --
 • ۲۵۰ متر
 • --

رهن : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۴۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • --
 • ۱۴۰ متر
 • --

رهن : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۰ متری در باغ تخت

باغ-تخت

 • --
 • ۲۰ متر
 • --

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰۰ تومان

دفترکار ۴۲۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • فلت خوابه
 • ۴۲۰ متر
 • نوساز ساله

رهن : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۰ متری در مشیرفاطمی

مشیرفاطمی

 • سه خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • شش ساله

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۷ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • --
 • ۱۷ متر
 • --

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۰ متری در ادبیات

ادبیات

 • --
 • ۲۰ متر
 • --

رهن : ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۳۵ متری در اطلسی

اطلسی

 • فلت خوابه
 • ۳۵ متر
 • ده ساله

رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۵ متری در اطلسی

اطلسی

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • ده ساله

رهن : ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در اطلسی

اطلسی

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • ده ساله

رهن : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • یا بیشتر خوابه
 • ۱۰۰۰ متر
 • هفت ساله

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۰ متری در نشاط

نشاط

 • یک خوابه
 • ۹۰ متر
 • دوازده ساله

رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۵ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • دو خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • چهار ساله

رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۲ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • سه خوابه
 • ۹۲ متر
 • پانزده تا بیست ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • ده ساله

رهن : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • بیش از بیست ساله

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۰ متری در داریوش

داریوش

 • یک خوابه
 • ۹۰ متر
 • پنج ساله

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۸۰ متری در ذولانوار غربی

ذولانوار-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۸۰ متر
 • سه ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۰ متری در جمهوری

جمهوری

 • فلت خوابه
 • ۷۰ متر
 • نوساز ساله

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۵ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • دو خوابه
 • ۹۵ متر
 • پانزده تا بیست ساله

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۵ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • --
 • ۲۵ متر
 • --

رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • --
 • ۳۰ متر
 • --

رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در صورتگر

صورتگر

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • پانزده ساله

رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • سه خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • ده ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در باغ تخت

باغ-تخت

 • سه خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • ده ساله

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۵ متری در آریا

آریا

 • --
 • ۲۵ متر
 • --

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۰۰ متری در حافظ شمالی

حافظ-شمالی

 • --
 • ۱۰۰ متر
 • --

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۸ متری در فرزانگان

فرزانگان

 • --
 • ۱۸ متر
 • --

رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۲ متری در ابوالکلام

ابوالکلام

 • --
 • ۱۲ متر
 • --

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان