• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
 • info@shirazmelk.net

عقد قراردادهای توافقی

کمیسیون قراردادهای توافقی در وب سایت شیراز ملک با 50% تخفیف محاسبه می شوند.

جهت ثبت اطلاعات 20% از مبلغ کمیسیون به صورت آنلاین دریافت می شودمشخصات معامله و ملک • نوع معامله
 • قیمت (تومان)  
 • متراژ ملک
 • کد پستی ملک
 • آدرس ملک

مشخصات فروشنده • نام و نام خانوادگی فروشنده
 • کد ملی فروشنده
 • تلفن همراه فروشنده
 • آدرس فروشنده

مشخصات خریدار • نام و نام خانوادگی خریدار
 • کد ملی خریدار
 • تلفن همراه خریدار
 • آدرس خریدار

مدارک

کارت ملی طرفین قرارداد و تصویر سند را در یک فایل فشرده با پسوند zip یا rar قرارداده و سپس بارگزاری کنید

حجم فایل فشرده باید کمتر از 1 مگابایت باشد • انتخاب فایل مدارک