• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
  • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
  • info@shirazmelk.net
اطلسی
  • ۱۳۵ متر
  • هفت
  • سه

مشخصات


امکانات

موقعیت روی نقشه

رتبه بندی محله

پیک ترافیکی
امنیت منطقه
تردد شهری
دسترسی های شهری
فرهنگ منطقه ای

کمیسیون این ملک

کمیسیون املاک

سهم هر طرف : ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

مالیات بر ارزش افزوده: ۱۲۱,۵۰۰ تومان

قابل پرداخت هر طرف معامله: ۱,۴۷۱,۵۰۰ تومان

قابل پرداخت دو طرف معامله: ۲,۹۴۳,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه