• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
  • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
  • info@shirazmelk.net
جهادسازندگی
  • ۷۲۰ متر

مشخصات


امکانات

موقعیت روی نقشه

رتبه بندی محله

پیک ترافیکی
امنیت منطقه
تردد شهری
دسترسی های شهری
فرهنگ منطقه ای

کمیسیون این ملک

کمیسیون املاک

سهم هر طرف : ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مالیات بر ارزش افزوده: ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان

قابل پرداخت هر طرف معامله: ۲۰,۷۱۰,۰۰۰ تومان

قابل پرداخت دو طرف معامله: ۴۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه

موردی یافت نشد