• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
 • info@shirazmelk.net
چمران
 • ۱۲۰ متر
 • پانزده
 • دو

مشخصات

قابل تبدیل


امکانات

موقعیت روی نقشه

رتبه بندی محله

پیک ترافیکی
امنیت منطقه
تردد شهری
دسترسی های شهری
فرهنگ منطقه ای

کمیسیون این ملک

کمیسیون املاک

سهم هر طرف : ۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان

مالیات بر ارزش افزوده: ۹۲,۲۵۰ تومان

قابل پرداخت هر طرف معامله: ۱,۱۱۷,۲۵۰ تومان

قابل پرداخت دو طرف معامله: ۲,۲۳۴,۵۰۰ تومان

ملک های مشابه

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7353

  آپارتمان ۱۱۲ متری در بلوار آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۱۲ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7352

  آپارتمان ۱۲۰ متری در زرگری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7351

  آپارتمان ۱۰۶ متری در نشاط

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۰۶ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7344

  آپارتمان ۱۰۲ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۰۲ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7339

  آپارتمان ۱۲۰ متری در نیایش

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7336

  آپارتمان ۱۳۵ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7335

  آپارتمان ۱۳۵ متری در اطلسی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: هفت ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7333

  آپارتمان ۱۱۸ متری در باغ تخت

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۱۸ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7330

  آپارتمان ۱۰۷ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: یک ساله
  • متراژ: ۱۰۷ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7329

  آپارتمان ۱۴۰ متری در جاوید

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: شش ساله
  • متراژ: ۱۴۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7326

  آپارتمان ۱۳۰ متری در بیست متری سینما سعدی

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۳۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7324

  آپارتمان ۱۳۵ متری در مشیرفاطمی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دو ساله
  • متراژ: ۱۳۵ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7322

  آپارتمان ۱۲۰ متری در بلوار گلستان

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهار ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7286

  آپارتمان ۱۲۰ متری در بلوار آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7261

  آپارتمان ۱۱۲ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۱۲ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"