• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
  • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
  • info@shirazmelk.net
چنچنه
  • ۲۰۰ متر

مشخصات


امکانات

موقعیت روی نقشه

رتبه بندی محله

پیک ترافیکی
امنیت منطقه
تردد شهری
دسترسی های شهری
فرهنگ منطقه ای

کمیسیون این ملک

کمیسیون املاک

سهم هر طرف : ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مالیات بر ارزش افزوده: ۵۸۵,۰۰۰ تومان

قابل پرداخت هر طرف معامله: ۷,۰۸۵,۰۰۰ تومان

قابل پرداخت دو طرف معامله: ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه