• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
  • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
  • info@shirazmelk.net
چوگیاه
  • ۹۵ متر
  • شش
  • دو

مشخصات


امکانات

موقعیت روی نقشه

رتبه بندی محله

پیک ترافیکی
امنیت منطقه
تردد شهری
دسترسی های شهری
فرهنگ منطقه ای

کمیسیون این ملک

کمیسیون املاک

سهم هر طرف : ۸۰۰,۰۰۰ تومان

مالیات بر ارزش افزوده: ۷۲,۰۰۰ تومان

قابل پرداخت هر طرف معامله: ۸۷۲,۰۰۰ تومان

قابل پرداخت دو طرف معامله: ۱,۷۴۴,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه

موردی یافت نشد