• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
  • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
  • info@shirazmelk.net
چوگیاه
  • ۱۵۰ متر
  • یک
  • سه

مشخصات

سالن و یک اتاق واقع در ضلع جنوبی

دو اتاق دیگر نور مستقیم/واقع در ضلع غربی

پارکینگ با قابلیت پارک دو ماشین پشت هم


امکانات

موقعیت روی نقشه

رتبه بندی محله

پیک ترافیکی
امنیت منطقه
تردد شهری
دسترسی های شهری
فرهنگ منطقه ای

کمیسیون این ملک

کمیسیون املاک

سهم هر طرف : ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان

مالیات بر ارزش افزوده: ۱۹۵,۷۵۰ تومان

قابل پرداخت هر طرف معامله: ۲,۳۷۰,۷۵۰ تومان

قابل پرداخت دو طرف معامله: ۴,۷۴۱,۵۰۰ تومان

ملک های مشابه