رهن: تومان

اجاره: تومان

قیمت کل: تومان

قیمت هر متر: تومان
مشخصات
 • کارشناسی قیمت:
 • نوع ملک:
 • سن بنا:
 • کد ملک:
 • محله:
 • متراژ:
 • تعداد خواب
 • نوع پارکینگ:
 • تعداد پارکینگ:
 • وام:
 • مبلغ وام:
امکانات
ویدئو ملک
مبلغ کمیسیون این ملک
موقعیت روی نقشه
رتبه بندی محله
پیک ترافیکی
امنیت منطقه
تردد شهری
دسترسی های شهری
فرهنگ منطقه ای
ملک های مشابه

دفترکار ۵۵ متری در پارامونت

پارامونت

 • یک خوابه
 • ۵۵ متر
 • هشت ساله
 • کد ملک: 8804

رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۵۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8803

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۸۰ متری در ارم

ارم

 • سه خوابه
 • ۱۸۰ متر
 • ده ساله
 • کد ملک: 8802

قیمت کل : ۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8801

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در چمران

چمران

 • یک خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8800

رهن : ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۲ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • سه خوابه
 • ۹۲ متر
 • پانزده تا بیست ساله
 • کد ملک: 8799

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۳ متری در پوستچی

پوستچی

 • فلت خوابه
 • ۸۳ متر
 • دو ساله
 • کد ملک: 8797

قیمت کل : ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۵ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • پانزده تا بیست ساله
 • کد ملک: 8795

قیمت کل : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۹۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله
 • کد ملک: 8794

رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • ده ساله
 • کد ملک: 8793

رهن : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8792

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8791

رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۱ متری در زند غربی

زند-غربی

 • دو خوابه
 • ۹۱ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8790

قیمت کل : ۱,۱۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۲ متری در پارامونت

پارامونت

 • سه خوابه
 • ۱۶۲ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8789

رهن : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۵ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • سیزده ساله
 • کد ملک: 8788

قیمت کل : ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۰ متری در داریوش

داریوش

 • یک خوابه
 • ۹۰ متر
 • پنج ساله
 • کد ملک: 8787

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۳۳۷ متری در نیایش

نیایش

 • سه خوابه
 • ۳۳۷ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8785

رهن : ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • یازده ساله
 • کد ملک: 8783

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8782

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8781

قیمت کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۰ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • بیش از پانزده ساله
 • کد ملک: 8780

رهن : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۲۰۰ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • فلت خوابه
 • ۲۰۰ متر
 • پنج ساله
 • کد ملک: 8779

رهن : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۰ متری در بیست متری سینما سعدی

بیست-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۸۰ متر
 • ده ساله
 • کد ملک: 8778

رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۰ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۷۰ متر
 • دوازده ساله
 • کد ملک: 8777

رهن : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۳ متری در خاکشناسی

خاکشناسی

 • فلت خوابه
 • ۱۰۳ متر
 • پنج ساله
 • کد ملک: 8776

قیمت کل : ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۵ متری در باغشا

باغشا

 • دو خوابه
 • ۹۵ متر
 • بیش از پانزده ساله
 • کد ملک: 8775

رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۸۰ متری در ذولانوار غربی

ذولانوار-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۸۰ متر
 • سه ساله
 • کد ملک: 8774

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۶ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۹۶ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8773

قیمت کل : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8771

قیمت کل : ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۰ متری در جمهوری

جمهوری

 • فلت خوابه
 • ۷۰ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8770

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۰ متری در صورتگر

صورتگر

 • دو خوابه
 • ۹۰ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8769

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در رودکی

رودکی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • چهارده ساله
 • کد ملک: 8768

قیمت کل : ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۸ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • سه خوابه
 • ۱۵۸ متر
 • سیزده ساله
 • کد ملک: 8767

قیمت کل : ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۵ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • دو خوابه
 • ۹۵ متر
 • پانزده تا بیست ساله
 • کد ملک: 8766

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۷ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۱۰۷ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8765

قیمت کل : ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۰ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • ده ساله
 • کد ملک: 8764

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۷۵ متری در پاسداران

پاسداران

 • سه خوابه
 • ۱۷۵ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8763

قیمت کل : ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۲ متری در سی متری سینما سعدی

سی-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۷۲ متر
 • پانزده تا بیست ساله
 • کد ملک: 8762

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری در جاوید

جاوید

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8761

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۵ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۵۵ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8760

قیمت کل : ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۳ متری در جاوید

جاوید

 • دو خوابه
 • ۱۱۳ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8759

قیمت کل : ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • پانزده تا بیست ساله
 • کد ملک: 8758

قیمت کل : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۵ متری در پارامونت

پارامونت

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8757

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۵ متری در چوگیاه

چوگیاه

 • دو خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8756

قیمت کل : ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۵ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • --
 • ۲۵ متر
 • --
 • کد ملک: 8755

رهن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۸ متری در چوگیاه

چوگیاه

 • دو خوابه
 • ۱۲۸ متر
 • سه ساله
 • کد ملک: 8754

قیمت کل : ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • یازده ساله
 • کد ملک: 8753

قیمت کل : ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۳۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • --
 • ۳۰ متر
 • --
 • کد ملک: 8752

رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۷۵ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۷۵ متر
 • ده ساله
 • کد ملک: 8751

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۴۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۴۰ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8750

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در صورتگر

صورتگر

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8749

رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • سه خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • ده ساله
 • کد ملک: 8748

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در باغ تخت

باغ-تخت

 • سه خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • ده ساله
 • کد ملک: 8747

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • ده ساله
 • کد ملک: 8746

رهن : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۵ متری در آریا

آریا

 • --
 • ۱۵ متر
 • --
 • کد ملک: 8745

رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۰۰ متری در حافظ شمالی

حافظ-شمالی

 • --
 • ۱۰۰ متر
 • --
 • کد ملک: 8744

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۸ متری در بیست متری سینما سعدی

بیست-متری-سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۱۱۸ متر
 • چهارده ساله
 • کد ملک: 8742

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۸ متری در فرزانگان

فرزانگان

 • --
 • ۱۸ متر
 • --
 • کد ملک: 8741

رهن : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۰ متری در صورتگر

صورتگر

 • سه خوابه
 • ۱۳۰ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8740

رهن : ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۲ متری در ابوالکلام

ابوالکلام

 • --
 • ۱۲ متر
 • --
 • کد ملک: 8739

رهن : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۱۴ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۱۱۴ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8738

قیمت کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۰ متری در میدان علم

میدان-علم

 • دو خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • چهار ساله
 • کد ملک: 8736

قیمت کل : ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در زند غربی

زند-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • بیش از پانزده ساله
 • کد ملک: 8735

رهن : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8734

قیمت کل : ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۳ متری در نارون شمالی

نارون-شمالی

 • دو خوابه
 • ۹۳ متر
 • چهارده ساله
 • کد ملک: 8733

قیمت کل : ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • سه ساله
 • کد ملک: 8731

قیمت کل : ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۵ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • هشت ساله
 • کد ملک: 8729

قیمت کل : ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۶ متری در ابیوردی 3

ابیوردی-3

 • سه خوابه
 • ۱۴۶ متر
 • چهار ساله
 • کد ملک: 8728

رهن : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۸ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • سه خوابه
 • ۱۵۸ متر
 • چهارده ساله
 • کد ملک: 8727

قیمت کل : ۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۸۰ متری در ارم

ارم

 • سه خوابه
 • ۱۸۰ متر
 • پنج ساله
 • کد ملک: 8726

قیمت کل : ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۱ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • دو خوابه
 • ۱۳۱ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8725

قیمت کل : ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۵ متری در جمهوری

جمهوری

 • دو خوابه
 • ۱۰۵ متر
 • هشت ساله
 • کد ملک: 8724

قیمت کل : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۴ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • چهار خوابه
 • ۱۴۴ متر
 • پانزده تا بیست ساله
 • کد ملک: 8723

قیمت کل : ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • بیش از پانزده ساله
 • کد ملک: 8720

رهن : ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8719

قیمت کل : ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۳۰ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • سه خوابه
 • ۲۳۰ متر
 • پنج ساله
 • کد ملک: 8718

قیمت کل : ۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۱ متری در پاسداران

پاسداران

 • دو خوابه
 • ۱۱۱ متر
 • نه ساله
 • کد ملک: 8717

قیمت کل : ۱,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۷۳ متری در زند غربی

زند-غربی

 • چهار خوابه
 • ۱۷۳ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8716

قیمت کل : ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۵ متری در نشاط

نشاط

 • دو خوابه
 • ۱۰۵ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8714

قیمت کل : ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۲ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • سه خوابه
 • ۱۳۲ متر
 • پانزده تا بیست ساله
 • کد ملک: 8713

قیمت کل : ۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۶۰ متری در ابوالکلام

ابوالکلام

 • فلت خوابه
 • ۱۶۰ متر
 • شش ساله
 • کد ملک: 8712

قیمت کل : ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۴۵ متری در زند غربی

زند-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8711

رهن : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • یک خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • دوازده ساله
 • کد ملک: 8709

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۴۳ متری در ابریشمی

ابریشمی

 • --
 • ۴۳ متر
 • --
 • کد ملک: 8708

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۷۰ متری در مشیرفاطمی

مشیرفاطمی

 • --
 • ۷۰ متر
 • --
 • کد ملک: 8707

رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۴۱ متری در صوراسرافیل شرقی

صوراسرافیل-شرقی

 • --
 • ۴۱ متر
 • --
 • کد ملک: 8706

رهن : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۲ متری در خیرات

خیرات

 • سه خوابه
 • ۱۳۲ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8705

قیمت کل : ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۳ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • دو خوابه
 • ۱۱۳ متر
 • پنج ساله
 • کد ملک: 8704

قیمت کل : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۵ متری در کوی دانشگاه

کوی-دانشگاه

 • سه خوابه
 • ۱۱۵ متر
 • یک ساله
 • کد ملک: 8702

قیمت کل : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۵ متری در بلوار آزادی

بلوار-آزادی

 • سه خوابه
 • ۱۶۵ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8701

قیمت کل : ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۷ متری در میدان علم

میدان-علم

 • دو خوابه
 • ۱۱۷ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8700

قیمت کل : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۶۵ متری در نشاط

نشاط

 • سه خوابه
 • ۱۶۵ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8698

قیمت کل : ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۸۰ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8697

قیمت کل : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۵۰ متری در شهرداری

شهرداری

 • یک خوابه
 • ۵۰ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8696

قیمت کل : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۲ متری در پارامونت

پارامونت

 • چهار خوابه
 • ۱۳۲ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8695

قیمت کل : ۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۹۶ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • یک خوابه
 • ۹۶ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8694

قیمت کل : ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۰ متری در سینما سعدی

سینما-سعدی

 • چهار خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8693

قیمت کل : ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در پارامونت

پارامونت

 • سه خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • سیزده ساله
 • کد ملک: 8692

قیمت کل : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در جهادسازندگی

جهادسازندگی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • سیزده ساله
 • کد ملک: 8691

قیمت کل : ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۰۹ متری در نشاط

نشاط

 • دو خوابه
 • ۱۰۹ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8690

قیمت کل : ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۳۹ متری در صورتگر

صورتگر

 • پنج خوابه
 • ۱۳۹ متر
 • بیش از بیست ساله
 • کد ملک: 8689

قیمت کل : ۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۸۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • فلت خوابه
 • ۸۰ متر
 • چهار ساله
 • کد ملک: 8688

قیمت کل : ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۸ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • دو خوابه
 • ۱۱۸ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8686

قیمت کل : ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفترکار ۱۲۰ متری در چمران

چمران

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8685

قیمت کل : ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۱۴۲ متری در باغشا

باغشا

 • --
 • ۱۴۲ متر
 • --
 • کد ملک: 8684

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۳ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۵۳ متر
 • پانزده ساله
 • کد ملک: 8683

قیمت کل : ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه حیاط دار ۱۰۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • سه خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8682

رهن : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۰۰ متری در جمهوری

جمهوری

 • دو خوابه
 • ۱۰۰ متر
 • سیزده ساله
 • کد ملک: 8680

رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۸۱ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۱۸۱ متر
 • ده ساله
 • کد ملک: 8679

قیمت کل : ۲,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۲۰ متری در ارم

ارم

 • چهار خوابه
 • ۲۲۰ متر
 • سیزده ساله
 • کد ملک: 8678

قیمت کل : ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه ۲۲۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • --
 • ۲۲۰ متر
 • --
 • کد ملک: 8677

رهن : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۵۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • سه خوابه
 • ۱۵۰ متر
 • بیش از پانزده ساله
 • کد ملک: 8676

قیمت کل : ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۱۰ متری در ملاصدرا

ملاصدرا

 • دو خوابه
 • ۱۱۰ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8674

قیمت کل : ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۲۵۰ متری در ارم

ارم

 • سه خوابه
 • ۲۵۰ متر
 • سه ساله
 • کد ملک: 8673

قیمت کل : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۷ متری در کوی دانشگاه

کوی-دانشگاه

 • دو خوابه
 • ۹۷ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8672

قیمت کل : ۲,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۵ متری در نشاط

نشاط

 • سه خوابه
 • ۱۴۵ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8671

قیمت کل : ۳,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۷ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • دو خوابه
 • ۱۲۷ متر
 • دوازده ساله
 • کد ملک: 8670

قیمت کل : ۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری در ارم

ارم

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8669

قیمت کل : ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۴۰ متری در قصرالدشت

قصرالدشت

 • دو خوابه
 • ۱۴۰ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8668

قیمت کل : ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری در زند شرقی

زند-شرقی

 • دو خوابه
 • ۱۲۰ متر
 • شش ساله
 • کد ملک: 8667

قیمت کل : ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه حیاط دار ۲۵۰ متری در کلبه

کلبه

 • چهار خوابه
 • ۲۵۰ متر
 • کلنگی ساله
 • کد ملک: 8666

قیمت کل : ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه حیاط دار ۲۰۰ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • سه خوابه
 • ۲۰۰ متر
 • بیش از پانزده ساله
 • کد ملک: 8665

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه حیاط دار ۲۰۰ متری در بلوار گلستان

بلوار-گلستان

 • سه خوابه
 • ۲۰۰ متر
 • بیش از پانزده ساله
 • کد ملک: 8664

رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره : ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۷۵ متری در یزدانمهر

یزدانمهر

 • سه خوابه
 • ۱۷۵ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8663

قیمت کل : ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۸۲ متری در ارم

ارم

 • سه خوابه
 • ۱۸۲ متر
 • نوساز ساله
 • کد ملک: 8662

قیمت کل : ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۸۱ متری در چمران

چمران

 • سه خوابه
 • ۱۸۱ متر
 • ده ساله
 • کد ملک: 8661

قیمت کل : ۲,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۳۵ متری در ارم

ارم

 • دو خوابه
 • ۱۳۵ متر
 • سیزده ساله
 • کد ملک: 8660

قیمت کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۱۹۲ متری در ساحلی غربی

ساحلی-غربی

 • سه خوابه
 • ۱۹۲ متر
 • سه ساله
 • کد ملک: 8659

قیمت کل : ۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان