• ۰۷۱۳۲۲۷۳۰۰۴
 • مدیریت: ۰۹۱۷۰۰۶۳۰۰۴
 • info@shirazmelk.net

رهن و اجاره

فیلتر کردن ملک ها
 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7353

  آپارتمان ۱۱۲ متری در بلوار آزادی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۱۲ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7352

  آپارتمان ۱۲۰ متری در زرگری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۲۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7351

  آپارتمان ۱۰۶ متری در نشاط

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۱۰۶ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7350

  آپارتمان ۱۵۰ متری در سروناز

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: ده ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7349

  دفترکار ۴۵۰ متری در صورتگر

  • تعداد خواب: یازده خوابه
  • سال ساخت: بیش از بیست ساله
  • متراژ: ۴۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  سمیعی

  سمیعی "کارشناس اداری/تجاری"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7346

  آپارتمان ۱۵۰ متری در هجرت

  • تعداد خواب: سه خوابه
  • سال ساخت: نوساز ساله
  • متراژ: ۱۵۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7344

  آپارتمان ۱۰۲ متری در جمهوری

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۱۰۲ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7342

  خانه حیاط دار ۶۰ متری در چمران

  • تعداد خواب: یک خوابه
  • سال ساخت: پنج ساله
  • متراژ: ۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7341

  خانه حیاط دار ۱۸۰ متری در فردوسی

  • تعداد خواب: دو خوابه
  • سال ساخت: چهارده ساله
  • متراژ: ۱۸۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"

 • رهن و اجاره
  کد ملک : 7340

  خانه حیاط دار ۳۶۰ متری در نیایش

  • تعداد خواب: هشت خوابه
  • سال ساخت: دوازده ساله
  • متراژ: ۳۶۰ متر
  • موقعیت: شیراز
  رهن : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رحیمی

  رحیمی "کارشناس رهن و اجاره"